تمامی اخبار

با پیگیری دهیاری و شورای اسلامی روستای درسن آباد انجام شد .

اجرای زیر سازی و آسفالت خیابان امام خمینی و مالک اشتر

 به منظور ارتقاء سطح خدمات به اهالی و تسریع در آبادانی روستا عملیات تعویض جدول ، اصلاح سیستم فاضلاب و آسفالت خیابان های مالک اشتر و امام خمینی(ره) روستای درسن آباد اجرا شد.